Xâm nhập mặn sẽ là một khó khăn gây khó cho nông nghiệp ĐBSCL. Kết hợp hài hòa giải pháp công trình và phi công trình sẽ giúp nông nghiệp đồng bằng thích ứng và phát triển trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *