Tại kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế xã hội tháng 2, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước xem xét chuyển gói hỗ trợ 2% lãi suất trong chương trình phục hồi kinh tế sang cho vay nhà ở xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *