Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu đã tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ – những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh cho Tổ quốc. Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *