Bên bờ hạnh phúc

Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng cây ăn trái tiếp tục được các địa phương của tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh thực hiện trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giúp nông dân tăng lợi nhuận.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *