Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện trên 1.000 băng rol, phát liên tục nội dung trên các màn hình led ở các tuyến đường, phát hành 350 bản tin văn hóa với các nội dung khẳng định những đóng góp to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *