Bên bờ hạnh phúc

Từ đầu năm đến nay, nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã và đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *