Bên bờ hạnh phúc

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2005 đạt 5.710 tỷ đồng, đến năm 2009 đã tăng lên 13.800 tỷ đồng. Năm nay, tỉnh phấn đấu đạt tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 15.500 tỷ đồng. Ước, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2005 – 2010 là 22%/năm.

Dự kiến đến năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh đạt 31.200 tỷ đồng. Để thực hiện đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng và nâng cấp mạng lưới chợ, nhất là các chợ vùng nông thôn và các trung tâm thương mại, siêu thị theo nhu cầu của từng địa phương; mở rộng giao lưu hàng hóa ngoài tỉnh.

Ngành công thương cũng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh, xây dựng hệ thống phân phối và các hình thức phân phối hàng hóa hợp lý nhằm đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *