Đánh cắp số phận

Chiều 30/05, Thường trực Hôi đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp đột xuất tháng 5 để cho ý kiến đối với các đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *