Đến thời điểm này, từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Thị xã Bình Minh đã phân bổ trên 225 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương. Để đảm bảo giải ngân 100% nguồn kinh phí được phân bổ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong những tháng đầu năm nay, Thị xã đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình – dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *