Trong 2 năm 2017 – 2018, thị xã Bình Minh đã tổ chức 11 đợt kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại 69 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện và xử lý 4 cơ sở vi phạm với số tiền 41 triệu đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *