Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nhiệm kỳ qua huyện Tam Bình đã làm tốt việc vận động nhân dân hiến đất làm công trình giao thông kết hợp đê bao thủy lợi, góp phần tạo thuận lợi trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *