Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Trong đó, nổi bật là hoạt động chăm lo nhà ở cho hộ nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *