Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Tam Bình đã tập trung cho công tác này. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày 3/3/2018.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *