Tại 2 xã: Thanh Bình và Quới Thiện, Huyện Vũng Liêm có diện tích trồng sầu riêng nhiều nhất tỉnh Vĩnh Long; ngoài các vườn chết khô do khô hạn, xâm nhập mặn, nhiều diện tích sầu riêng cũng suy kiệt làm giảm năng suất và chất lượng trái. Giá sầu riêng giảm thấp so với hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *