Đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị theo hướng "Sáng, xanh, sạch, đẹp" luôn là mục tiêu các đô thị hướng đến. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được các cấp chính quyền thành phố Vĩnh Long nỗ lực thực hiện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *