Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân, vì độc lập dân tộc. Ông đã dành trọn cuộc đời mình để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho hạnh phúc của Nhân dân. Tận tụy lo cho dân cho nước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng dành tình cảm đặc biệt với quê hương từ những dấu ấn đậm nét trên con đường phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *