Một số hộ dân ở 3 ấp Phú Sung, Phú Hưng và Mái Dầm xã Phú Thành huyện Trà Ôn phản ánh nguồn nước sạch lấy từ nhà máy nước sạch xã Lục Sĩ Thành đến  bà con chảy quá yếu nhất là vào giờ cao điểm . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *