Đến với Mỹ Lộc hôm nay, có thể dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn  ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể . Kết quả này đã mang đến niềm tin cho người dân vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM – một chương trình thật sự từ ý Đảng ,lòng dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *