Để tiếp sức cho các hộ nghèo có ý chí vươn lên nhưng thiếu vốn làm ăn, từ tháng 8/2017, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long triển khai Dự án “Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống, nâng cao đời sống” giai đoạn 2017 – 2020. Sau hơn 1 năm triển khai, dự án này đã đem lại  hiệu quả bước đầu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *