Chiều nay, Hội đồng NVQS  tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *