Chiều ngày 21/9, Hội CCB tỉnh Vĩnh Long tiến hành họp phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *