Xác định việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất-kinh doanh là “ văn hóa doanh nghiệp” trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này theo đúng quy định của pháp luật với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Qua đó đã góp phần cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người sử dụng lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *