Với phương châm an toàn là trên hết, các doanh nghiệp ngành công nghiệp vẫn đang tích cực đổi mới, sáng tạo để tăng năng suất, tăng tốc xuất khẩu cuối năm. Ngoài việc chủ động kiểm soát dịch bệnh trong nhà máy, doanh nghiệp cũng đầu tư trang thiết bị để đạt mục tiêu hiệu suất bền vững. Cơ cấu lại sản xuất, kể cả nguồn nguyên liệu là giải pháp phát triển, không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh mà còn cả về lâu về dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *