Cùng với chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đặc biệt quan tâm, thực hiện rất chủ động và tích cực, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *