Để đảm bảo mục tiêu về đích theo kế hoạch, hiện nay các xã điểm xây dựng NTM của tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hạng mục một cách sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *