Nếu như ở các khu vực thành thị, người dân có thể dễ dàng cập nhật tình hình COVID-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch, thì ở vùng nông thôn, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc này. Tại Thái Lan, một cụ bà 77 tuổi vẫn ngày ngày đi đến từng nhà trong một ngôi làng cách thủ đô Bangkok khoảng 90km để tuyên truyền phòng chống COVID-19 và thu thập thông tin sức khỏe của mọi người.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *