Viện Y tế Quốc gia Peru mới đây thông báo đã giải mã thành công trình tự gene của virus đậu mùa khỉ thu thập từ trường hợp đầu tiên mắc bệnh này tại Peru. Cơ quan trên xác định biến thể phát hiện ở Peru là loại ít gây tử vong và có độc lực thấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *