Ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã chính thức công bố các áp phích quảng bá đại hội thể thao này. Nội dung của những áp phích này đều nêu bật khẩu hiệu của sự kiện là “Together for a Shared Future”, tạm dịch “Cùng nhau vì một tương lai chung”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *