Nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough nổi tiếng qua chương trình về lịch sử tự nhiên. Ông đã được giới chức nước này giao nhiệm vụ là “Nhà vận động của nhân dân” trước Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP26).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *