Năm 2020, LHQ đã ghi nhận tới hơn 26.000 vụ vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em xảy ra tại các vùng có chiến tranh, xung đột. Báo cáo này cho thấy số trẻ em trở thành nạn nhân của các cuộc xung đột, bạo lực trên thế giới ngày càng tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *