Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, vắc xin được xác định là giải pháp quan trọng vừa trước mắt vừa lâu dài. Tại tỉnh Vĩnh Long chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh để tiến tới đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin toàn dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *