Khi các hoạt động kinh tế – xã hội dần trở lại trạng thái bình thướng mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu khôi phục lại các hoạt động sản xuất – kinh doanh, nhằm khôi phục đà tăng trưởng, hướng đến phát  triển ổn định theo phương châm “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ghi nhận tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *