Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, để góp phần phòng chống dịch COVID-19, đa số người dân trong tỉnh đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên, từ 18 giờ ngày 27/7 đến 5 giờ ngày 28/7, công an các cấp trong tỉnh đã phối tuần tra 169 cuộc, phát hiện 355 trường hợp người dân ra đường không đúng quy định. Lực lượng Công an đã giáo dục, nhắc nhở, lập biên bản 21 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *