Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UB MTTQ Việt Nam huyện Bình Tân và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *