Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình tân đã cơ bản được kiểm soát. Huyện được xếp ở cấp độ 2 nguy cơ trung bình, trong đó có 2 xã ở cấp độ 1, vùng xanh, nguy cơ thấp. Để tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Bình Tân chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, xem đây là công tác quan trọng trong phòng chống dịch, nhất là trong thời điểm cận tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *