Ngày 30 Tết, không khí mua sắm của người dân trong phiên chợ cuối năm nhộn nhịp gấp 2, gấp 3 lần so với những ngày trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *