Hôm 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên trù bị. Đại hội chính thức khai mạc vào ngày 25/1 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội. Trước sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã dành trọn niềm tin, sự kỳ vọng hướng về Đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *