Đánh cắp số phận

Sáng 12/01, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt văn bản của Bộ Chính trị và sinh hoạt một số vấn đề cần thiết trước khi dự Đại hội. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *