Góp phần cùng địa phương thực hiện đô thị văn minh, các ngành đoàn thể đã nỗ lực đề ra kế hoạch, mục tiêu, và linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các giải pháp thực hiện. Cụ thể, trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long, Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động rất phù hợp với tình hình địa phương, như : Phong trào bảo vệ môi trường ; Xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” ; Chung tay vượt khó, giảm nghèo… Tất cả được đông đảo chị em hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng, thúc đẩy nhanh việc xây dựng đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *