Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua, các ngành, đoàn thể ở thành phố Vĩnh Long đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Từ đó đa dạng hóa các hoạt động, đóng vai trò nòng cốt huy động sự vào cuộc của người dân, hỗ trợ địa phương trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, văn minh đô thị”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *