Phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”, thời gian qua các cấp Hội phụ nữ luôn quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận trong thời kỳ mới. Với mục tiêu hướng về cơ sở, công tác dân vận đã trở thành hoạt động thực tiễn ý nghĩa, giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo động lực cho các chị em phụ nữ vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *