Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo được các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Từ đó xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu với cách làm hay, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *