Huyện Côn Đảo là một quần đảo, gồm đảo Côn Lôn lớn và 15 đảo nhỏ, nằm giữa vùng tiếp giáp Biển Đông với vịnh Thái Lan. Nơi đây là một trong những vùng biển, đảo trọng điểm quốc gia, cửa ngõ tuyến hàng hải quốc tế lớn của nước ta, là địa bàn hết sức sôi động về các hoạt động kinh tế, nhất là kinh tế đối ngoại, hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí, dịch vụ du lịch,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *