Bên bờ hạnh phúc

Năm 2023, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Vĩnh Long đã chọn huyện Trà Ôn để tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trước tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao ý thức, đồng thời giúp cho cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể địa phương tích lũy những kinh nghiệm cần thiết và chủ động đối phó, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *