30 năm qua, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã có bước tiến mạnh mẽ khi mạng lưới liên tục phát triển về cả quy mô lẫn chất lượng, đặc biệt là các kỹ thuật chuyên môn sâu. Đây sẽ là nền tảng căn bản để ngành ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Mục tiêu trọng tâm là phát triển y tế kỹ thuật cao để đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh có hệ thống y tế chất lượng trong khu vực…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *