Bên bờ hạnh phúc

Vĩnh Long luôn đặt mục tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ khi các chương trình hoạt động an sinh xã hội phát huy hiệu quả thì mục tiêu phát triển chung mới có thể được đảm bảo, đời sống người dân được ổn định, phát triển. Đảm bảo an sinh xã hội luôn là mục tiêu, là động lực của tỉnh Vĩnh Long được nỗ lực thực hiện một cách trách nhiệm, hiệu quả, tất cả vì dân…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *