Bên bờ hạnh phúc

Trong điều kiện nước ta hiện nay, nông nghiệp là trụ đỡ, là thước đo độ bền vững của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn hiện đại là con đường tất yếu phải trãi qua. Nông nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp diễn ra mạnh mẽ, cộng với cơ chế thị trường, đòi hỏi người nông dân phải có kỹ năng, kiến thức làm kinh tế nông nghiệp. Người nông dân chuyên nghiệp, với tư duy tiến bộ sẽ là tiền đề phát triển nông nghiệp theo định hướng mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *