Từ tháng 8/2023, giá lúa tại đồng ruộng liên tục tăng. Hiện tại, giá lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 cũng bắt đầu lập đỉnh cao mới. Người nông dân phấn khởi vì lợi nhuận nâng lên đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *