Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm ngăn chặn, phát hiện, truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, và điều trị hiệu quả; thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống dịch, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, với thông điệp 5K và giải pháp Vacxin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *