Cách nay tròn 55 năm, trong dịp kỷ niệm thành lập Đảng 03/2/1969, cũng là năm cuối cùng trước khi chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, người viết: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là một lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ ta”. Từ ấy đến nay, các thế hệ Đảng viên đều lấy lời dạy của Bác làm kim chỉ nam trong mỗi hoạt động. Trong đó, những đảng viên nông dân luôn ý thức việc “đi trước” của mình trong xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, để xứng đáng với lòng tin của nông dân. Qua đó càng khẳng định uy tín, sự tin tưởng của nhân dân đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *